Met ingang van 1 juli 2019 hebben wij een cliëntenstop. Dit betekent dat wij momenteel geen nieuwe cliënten aannemen. Uw huisarts kan u naar een psycholoog in de regio verwijzen of u zou op de website van onze coöperatie Psywijzer, www.psywijzer.nl, een andere praktijk kunnen vinden.

 

Aanmelding                                                                                                                                                                    U kunt zich vanaf 26 augustus weer aanmelden. Dit kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze site. Bellen mag ook: 076-5032221. Ons hoofdadres is Achtervang 26b, 4872 AM Etten-Leur.

Telefonische spreekuren
Tijdens de telefonische spreekuren op maandag, woensdag (op oneven weken) en donderdag van 12.00 uur tot 12.30 (uitgezonderd feestdagen), kunt u rechtstreeks met één van ons spreken.           Let op! In de vakantieperiode week 27 t/m 34 zijn de telefonische spreekuren gewijzigd! In deze periode hebben wij alleen op dinsdag van 12.00 tot 12.30 uur telefonisch spreekuur. Wilt u op andere tijden bellen, dan kunt u uw boodschap op de voicemail inspreken, met uw telefoonnummer en naam van uw psycholoog als u teruggebeld wilt worden.                        Aangezien wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan als wij in een sessie zitten, zult u regelmatig de voicemailservice treffen. Wij nodigen u uit om dan toch altijd gewoon even uw bericht in te spreken. Wij bellen u dan z.s.m. terug.                                  

 

Wachttijd voor intake: momenteel niet van toepassing ivm cliëntenstop (laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019)

Wachttijd voor behandeling: 0 tot 5 weken (laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019)

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 


Klachtenregeling
Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, voor psychologen LVVP (www.lvvp.info) of NIP (www.psynip.nl) bij wie wij zijn aangesloten. 


     Psychologenpraktijk Etten-Leur - Achtervang 26b - 4872 AM Etten-Leur - Tel.:076-5032221