Voor 2021 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ, VGZ, Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO en alle kleinere zorgverzekeringen die onder deze grote zorgverzekeraars vallen (zie tabel).

Bent u bij één van deze zorgverzekeringen verzekerd en is er bij u een DSM 5 diagnose vast gesteld, die niet tot de uitzonderingen behoort, dan krijgt u de behandeling vergoed via de zorgverzekering. Onze praktijk dient hiertoe de rekening in bij uw zorgverzekeraar.

Tabel: Overzicht zorgverzekeringen bij grote zorgverzekeraars

Zorg en Zekerheid/ ONVZ/ ENO    CZ    VGZ
  • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
  • ONVZ Zorgverzekeraar:

ONVZ, PNO zorg, VvAA

  • ENO Zorgverzekeraar:

Salland Zorgverzekeringen, Holland zorg, ZorgDirect

  • CZ
  • OHRA (Zorgverzekeringen NV en Ziektekostenverzekeringen NV)
  • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
  • IZA Zorgverzekeraar N.V.
  • N.V. Zorgverzekeraar UMC
  • N.V. Univé Zorg

 

 

 

Bij de zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben kunnen afsluiten, komt u wel in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar.

 


     Psychologenpraktijk Etten-Leur - Achtervang 26b - 4872 AM Etten-Leur - Tel.:076-5032221