Voor 2020 heeft de praktijk contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: CZ en VRZ Zorginkoop (voorheen Multizorg) en alle kleinere zorgverzekeringen die onder deze grote zorgverzekeraars vallen (zie tabel).

Bent u bij één van deze zorgverzekeringen verzekerd en is er bij u een DSM 5 diagnose vast gesteld, die niet tot de uitzonderingen behoort, dan krijgt u de behandeling vergoed via de zorgverzekering. Onze praktijk dient hiertoe de rekening in bij uw zorgverzekeraar.

Tabel: Overzicht zorgverzekeringen bij grote zorgverzekeraars

VRZ Zorginkoop CZ
  • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar
  • ONVZ Zorgverzekeraar:

ONVZ, PNO zorg, VvAA

  • ENO Zorgverzekeraar:

Salland Zorgverzekeringen, Holland zorg, ZorgDirect

  • CZ
  • OHRA (Zorgverzekeringen NV en Ziektekostenverzekeringen NV)

Bij de zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben kunnen afsluiten, komt u wel in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar.

 


     Psychologenpraktijk Etten-Leur - Achtervang 26b - 4872 AM Etten-Leur - Tel.:076-5032221